Gatushower Valborg

Valborg är något av Uppsalas nationaldag. Vi vill bjuda Uppsalabor och inresta gäster på gratis shower där många rör sig, i Uppsala City!

En av dagens artister är Abigail Collins. Agigail är den utbildade balettdansösen som vridit sin karriär åt en annorlunda riktning. Ofta är gatan hennes scen och hon har två gånger tilldelats Best Street Performer Award i Australien. Hon är född i London och har idag hela världen som sitt arbetsfält.

Välkommen till Celsiustorget!
Programsättning pågår.

· Gatushower Valborg ·

Lokal:
Tid:
11:00
Språk:
Pris:
Fritt inträde!
Uppsala Magic & Comedy