Per Eklund

Per Eklund är pedagog, författare, trollerikonstnär och trollerihistoriker. Har har vunnit SM i Close-Up-trolleri, varit coach för Svenska Landslaget i Magi, suttit som president för Svensk Magisk Cirkel och är nu ständig sekreterare för Svenska Magiska Akademien.

Utställningen Sim Sala Bim, som visades på Upplandsmuseet under 2018, baserade sig på hans bok Trolleri som Konst och kultur (2016) samt delar av hans samlingar av antik trollerilitteratur och äldre trollerirekvisita.

Under festivalen 2019 gästar Per återigen Upplandsmuseet, denna gång med en egen barn- och familjeföreställning.

Uppsala Magic & Comedy