Barn som lär sig trollaMagikurs för barn, UKKBarn som lär sig trollaMagikurs för barn, UKK