Lista: 15 fakta om radon

Visste du att fler svenskar dör på grund av förhöjda radonhalter i inomhusluften än i trafikolyckor? Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten har drygt 325 000 bostäder i landet förhöjda radonhalter, vilket kan utgöra en allvarlig hälsorisk. För att ta reda på om din fastighet är säker kan du genomföra en radonmätning och kontrollera att halterna ligger under det tillåtna gränsvärdet på 200 Bq/m3 inomhusluft. Detta är särskilt viktigt eftersom radon är en osynlig och luktfri gas som kan tränga in i våra hem från marken och orsaka lungcancer om det utsätts under en längre period. Så om du inte redan har gjort det, se till att genomföra en radonmätning så snart som möjligt för att skydda dig och din familj. Här är 15 fakta om radon:

 1. Radon är en färglös, luktfri och smaklös radioaktiv gas.
 2. Den bildas från den naturliga sönderfallet av uran och torium i berg och jord.
 3. Radon kan tränga in i bostäder genom sprickor i grunden, mellanrum runt rör eller andra öppningar.
 4. Exponering för höga nivåer av radon under lång tid kan öka risken för lungcancer.
 5. Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.
 6. Risken för lungcancer från radonexponering ökar med tiden och nivån på radonet.
 7. Radonhalten varierar beroende på geografisk plats och jordtyp.
 8. Radonhalten är högre i områden med hög berggrund som granit och gnejs.
 9. Radon kan också finnas i vatten, särskilt grundvatten.
 10. Inandning av radon är den vanligaste exponeringsvägen för människor.
 11. Radon kan också utsöndras från vissa byggnadsmaterial, som blå betong
 12. Radonhalten i en bostad kan mätas med hjälp av en radonmätare.
 13. Åtgärder för att minska radonhalten i bostäder kan inkludera tätning av sprickor och ventilation.
 14. Radonhalterna i bostäder kan minskas med upp till 99% med lämpliga åtgärder.
 15. Att minska radonhalten i bostäder kan minska risken för lungcancer hos de som bor där.

Om du är osäker på om du har ett radonproblem i ditt hem kan en radonmätning ge dig svaret du behöver. Genom att mäta radonhalten i din inomhusluft kan du fastställa om halterna ligger inom det tillåtna gränsvärdet på 200 Bq/m3 eller om de är för höga och utgör en hälsorisk.

Om radonhalten i din inomhusluft visar sig vara under gränsvärdet kan du vara säker på att du har en sund boendemiljö. Detta kan fungera som ett kvitto på att ditt hem är säkert och att du och din familj inte utsätts för en hälsorisk från radon.

Men om radonhalten är högre än gränsvärdet är det viktigt att vidta åtgärder för att minska radonhalten.