Mät radon för en säkrare och hälsosammare boendemiljö

Det är dags att ta kontroll över radonhalten i ditt hem! Radonsäsongen är i full gång, och nu är det hög tid att göra en noggrann radonmätning. Genom att använda mätdosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium kan du enkelt genomföra en långtidsmätning och erhålla ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Att upptäcka radon är avgörande för att säkerställa en hälsosam boendemiljö. Gränsvärdet för radonhalten i bostäder och offentliga byggnader är satt till 200 Bq/m³. Långvarig exponering för förhöjda radonhalter ökar risken för lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten rapporterar att radon orsakar omkring 500 fall av lungcancer årligen i Sverige och är den näst vanligaste orsaken till lungcancer, efter rökning. Uppskattningsvis har cirka 325,000 bostäder i Sverige radonhalter över 200 Bq/m³.

För att få tillförlitliga resultat och ett årsmedelvärde rekommenderas en långtidsmätning, vilket innebär minst 60 dagar under eldningssäsongen från den 1 oktober till den 30 april. Processen är enkel och kan utföras själv. Beställ radondosor, följ de medföljande instruktionerna för placering, och skicka tillbaka dosorna för analys när mätperioden är över. Inom cirka en vecka får du en ackrediterad mätrapport som tydligt visar om radonhalten är förhöjd eller inom säkra gränser.

Radon kan finnas överallt, oavsett var du bor. Genom att genomföra en radonmätning vid specifika tillfällen kan du säkerställa att du och din familj inte utsätts för förhöjda radonhalter. Det är särskilt viktigt att göra en radonmätning:

  • Vid husköp eller försäljning av en bostad.
  • Efter om- eller tillbyggnation av din bostad.
  • Efter förändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet.
  • Vid nybyggnation.
  • Om det har gått mer än tio år sedan din senaste radonmätning.
  • Om du misstänker att radon kan finnas i din bostad.

Om mätningen visar att radonhalterna överstiger 200 Bq/m³, är det avgörande att vidta lämpliga åtgärder. Dessa kan inkludera att öka luftomsättningen, täta eller isolera, och vid förekomst av radon i hushållsvattnet kan behandling genom luftning eller kolfilter vara effektiva åtgärder. Att vara proaktiv och regelbundet genomföra radonmätningar är nyckeln till att skapa en säkrare boendemiljö för dig och din familj. Så, beställ din radonmätning idag och sätt säkerheten i främsta rummet!

Relaterad information
Radon messen 

Övrigt