Inställt pga Covid-19. Vi återkommer 8-17 april 2021. (Mer info)

Forumkvarteret

Forumgallerian firade 20-årsjubileum hösten 2012 men har en ännu längre historia bakom sig då det från början hette Forum och tillhörde kooperativa förbundet. Detta var då det första större varuhuset i Uppsala. Bredvid Forumgallerian ligger Forumtorget som fått sitt namn efter köpcentrumet. Fastighetsägaren Atrium Ljungberg har sedan 2017 genomfört en omfattande upprustning och ombyggnad av Forumkvarteret med syfte att skapa ett dynamiskt innerstadskvarter som lever under dygnets alla timmar. I galleriadelen har ytor frigjorts och ett tydligt, invändigt stråk skapats. Utbudet har stärkts med flertalet nya butiker, restauranger och caféer. De övre våningsplanen har omvandlats till attraktiva kontorsmiljöer kompletterat med flera nya bostäder.

Forumkvarteret
Bredgränd 6
Uppsala