En festival med skratt och förundran!

Uppsala Magic & Comedy är en magi- och humorfestival som hålls årligen i slutet av April.

Elva magiska dagar i April. Från den 20 April till den 30 April 2018 kan du uppleva en mängd programpunkter med massor av artister på ett flertal scener i Uppsala!

Uppsala Magic & Comedy