Gatushower

Valborg är något av Uppsalas nationaldag. Vi vill bjuda Uppsalabor och inresta gäster på gratis shower där många rör sig, i Uppsala City!

Programmet är under planering.

· Gatushower ·

Lokal:
Tid:
11:00
Språk:
Pris:
Fritt inträde!
Uppsala Magic & Comedy